Døve, hørehæmmede og CI-brugere på arbejdsmarkedet

Igennem årerne har flere undersøgelser påvist, at over halvdelen af alle døve står udenfor arbejdsmarkedet. I oktober 2015 publicerede Ankestyrelsen og Det Centrale Handicap Råd en rapport,”Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap”. Her har man blandt andet undersøgt befolkningens holdning til ansættelse og varetagelse af jobs. Man har undersøgt befolkningens holdning til 3 handicapgrupper: døve, kørestolsbrugere og mennesker med ADHD. Resultaterne var desværre nedslående. Særligt vedrørende folks holdninger til døve og deres evne til at varetage jobs.

Resultaterne er tankevækkende, da personer med høretab ofte ser sig selv som velfungerende og kan varetage jobs på lige fod med ikke-døve.

I forordet til rapporten skrev social- og indenrigsminister Karen Elleman følgende:

Viden flytter holdninger

Mennesker med handicap skal have et liv med selvværd, anerkendelse og muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber. Desværre oplever vi nogle gange, at holdninger står i vejen – både blandt mennesker med og uden handicap.

Når en arbejdsgiver ser begrænsninger frem for potentialer, når fællesskabet på studiet eller i en forening ikke inddrager en person, der er anderledes, eller når akavede øjeblikke i relation til andre opstår i hverdagen – så kan vi gøre det bedre. Men det er også et problem, når en person med handicap ikke tror på sig selv eller på andres velvilje.

Et af de bedste redskaber til at ændre folks holdninger er viden, og det er netop, hvad denne undersøgelse viser. De følgende sider rummer interessante informationer om danskernes holdninger og handlinger i forhold til mennesker med handicap, og undersøgelsen viser, hvor lidt oplysning der skal til for at nedbryde vores fordomme.

Rapporten her understreger, at det er muligt at flytte holdninger og skabe flere positive møder mellem mennesker med og uden handicap.