Tegnsprogsundervisning

Dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog er et sprog, som primært tales af døve. Men også hørende, der har med døve at gøre, bruger dansk tegnsprog.

Dansk tegnsprog er et levende sprog, og der kommer løbende nye tegn til, som beskriver abstrakte og konkrete ting. Gamle tegn forsvinder og bliver erstattet af nye, moderne tegn, som svarer til samtiden.

Med dansk tegnsprog bruger du hele din krop til at kommunikere på en ofte logisk måde; du bruger aktivt dine hænder, dit ansigt og ikke mindst din mimik.

Tegnsprog er døves modersmål
Døve børn lærer dansk tegnsprog på samme måde, som de lærer dansk. Det lille barn lærer, hvordan man siger tegnene for sove, tisse, drikke og så videre. Det iagttager de voksne bruge dansk tegnsprog, og når det møder andre børn og voksne, der også bruger dansk tegnsprog, udvikler det sit danske tegnsprog fuldstændigt naturligt. Ofte påvirker døve hinanden med deres tegnsprog, og mange tusinde nuancer udvikles. Dansk tegnsprog kan også blive påvirket af andre landes tegnsprog, ligesom det danske sprog påvirkes af andre sprog. Som hørende vil du hurtigt finde ud af, at dit danske tegnsprog præges af dem, der underviser dig, og dem, du snakker med til daglig.

At lære dansk tegnsprog er ikke at sætte tegn på danske ord. Dansk tegnsprog har sin eget grammatik. Dansk tegnsprog låner mange ord fra det danske sprog og “mimer” ordene, men selve den grammatiske opbygning i dansk tegnsprog adskiller sig væsentligt fra det danske talesprog. Dansk tegnsprog man bytter rundt på tid og sted i forhold til dansk. Dansk tegnsprog følger ikke de grammatiske bøjninger, der findes på dansk – grammatikken i de to sprog har intet med hinanden at gøre, omend man i dag ser en stigende tendens til, at mange bruger et mere danskpræget tegnsprog. Dette kan sammenlignes med, at vi også blander mange engelske ord og udtryk ind i vores danske sprog.